مطالعه صحیح، مطالعه کارآمد، مطالعه سازماندهی شده مطالعه ای برای مطالعه

مطالعه
مطالعه کردن، خود آموختنی است. بیایید بیاموزیم که چگونه یک کتاب را مطالعه کنیم. و بیاموزیم خواندن را

مطالعه انتقادی

مطالعه و خواندن انتقادی

مطالعه و خواندن انتقادی هدف از تحصیل و مطالعه انتقادی هدف از مطالعه انتقادی دستیابی به قضاوت مستدل و درگیری عمیقتر با مطالب کتابی که مطالعه شده است از طریق تجزیه و تحلیل معانی کتاب مطالعه شده است. دامنه تقریبی سرعت در مطالعه سرعت تقریبی مطالعه انتقادی 50 تا 600 کلمه در دقیقه است افراد تندخوان، نمیتوانند کتاب را به قصد انتقاد تندبخوانند مگر انکه در زمینه کتابی که درحال مطالعه آن هستند، بسیار مطلع و حرفه ای باشند. مطالعه در حالت عادی زمان بر نیست ولی وقتی مطالعه بخواهد با فکر همراه باشد، نیاز به زمان دارد مطالعه نباید زمان گیر باشد ولی فکر کردن هرچقدر زمان بگیرد خوب است.

1394/10/27 ; 16:54

مطالعه

مطالعه

مطالعه صحیح و سریع

فواید فواید مطالعه انتقادی عبارت اند از: الف- فهم عمیقتر مطالب مطالعه شده و درگیری بیشتر با مطالب مطالعه شده در نتیجه تجزیه و تحلیل اهمیت مطالبی که خوانده ایم و فهمیده ایم.. ب- طولانی ساختن مدت نگهداری مطالب خوانده شده در حافظه از طریق شناسایی روابط بین مواد مختلف خواندنی و روابط بین مواد ومطالب مطالعه ی دیگر و تجربیات شخصی هنگام مطالعه پ- کسب اعتماد در مورد ارائه نظرات انتقادی، از راه مستدل ساختن عقاید.

1394/10/27 ; 17:29

مطالعه و یادگیری


درباره ما


نشانی ما

تهران، میدان انقلاب


تماس با ما

درباره ما

موسسه تندخوانی نصرت، برگزار کننده دوره های تخصصی و ویژه روشهای مطالعه و یادگیری با فنونی صحیح و کارآمد

مطالعه صحیح، یک مطالعه سریع است1 بازدید از این صفحه: